Vår Filosofi

I KM360 börjar självförsvaret när du kliver ut ur hemmet. Det handlar om att lära sig att undvika, avvika ett hot/överfall och att i nödfall agera. Konsten är att våga försvara sig på ett effektivt sätt trots rädsla. Att våga innebär att aktivt ta ansvar för sin egen säkerhet. OM man blir tvingad att agera, agerar man beslutsamt och effektivt. Det får du lära dig hos oss, tillsammans med andra aspekter som taktik, mental förberedelse, stresshantering och konflikthantering. Samtidigt får du en rolig och bra intensiv fysisk träning. 

Vårt självförsvarssystem är utvecklat efter verkligheten idag. Vi anser att desto fler tekniker ett system har desto längre tid måste man då tänka på vilken teknik man ska använda i ett skarpt läge. Men i ett skarpt läge är tid något du verkligen inte har.


KM360 har utvecklat ett system med få tekniker som fungerar i många olika situationer. Systemet bygger på principer i större utsträckning än tekniker. Detta så att du som utövare inte ska behöva tänka på tekniker, utan bara reagera reflexmässigt efter principer. Det bästa självförsvaret är naturligtvis att medvetet undvika att riskera att utsätta dig för en potentiell våldssituation, det kan till exempel vara så enkelt som att byta över till andra sidan trottoaren för undvika en grupp med alkoholpåverkade människor man känner obehag för.

För det näst bästa försvaret är att avlägsna sig från situationen. I vissa fall går det inte att undvika eller avvika från våldssituationer. Du kan bli angripen utan förvarning. Eller bli utsatt av en eller flera personer samtidigt. Det kan till och med handla om en person som har en kniv eller pistol och som under hot försöker ta med dig från platsen du befinner dig på. Det är under sådana förhållanden som du måste försvara dig och då göra det bestämt och effektivt.