Om Krav Maga

Om Krav Maga

Krav Maga kommer från Israels hebreiska קרב מגע, och betyder ”närstrid”, och är ett samlingsnamn för flera självförsvars- och närstridssystem med militärt ursprung.
Krav Maga utvecklades av Imi Lichtenfeld på 1930-talet och togs i bruk av den israeliska armén på 1960-talet. Teknikerna bygger till stor del på instinktiva rörelser och Krav Maga anses av många vara en metod som ger bra resultat på relativt kort tid. Förutom den militära varianten har det genom åren utvecklats tekniker och utbildningar anpassade för civila, poliser och livvakter. Som utövare av Krav Maga tränar man försvar mot hot och attacker på ett flertal sätt; stående, sittande, liggande, mot vapen, mot flera angripare, i mörker, i trånga utrymmen, i stressade situationer och så vidare.

Det finns många olika Krav Maga förbund i Sverige, skillnaderna varierar och alla tycker sin stil är den bästa. Vi tycker att den bästa stilen är den som man lär sig effektivast självförsvar på riktigt, det som även fungerar i verkligeten och inte bara i träningslokalen. Km 360 Kungälv erbjuder bra effektiv träning, taktik, konflikthantering med mera på ett pedagogiskt och lättlärt vis.